فارس خبر می‌دهد : آغاز فعالیت رسمی صندوق تثبیت بازار سرمایه با امضای وزیر اقتصاد/منابع سازمان بورس به بازار سهام می‌آید

17:44 ۱۹۷ روز و ۱۸ ساعت پیش خبرگزاری فارس 628 0
فارس خبر می‌دهد : آغاز فعالیت رسمی صندوق تثبیت بازار سرمایه با امضای وزیر اقتصاد/منابع سازمان بورس به بازار سهام می‌آید

با تصویب چارچوب کلی فعالیت و نحوه استفاده از منابع، آیین نامه‏‌ها و بودجه توسط هیات امنا و امضای وزیر اقتصاد، صندوق تثبیت بازار سرمایه از امروز رسماً فعالیت خود را آغاز کرد.

خبرگزاری فارس

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس ؛ امروز و در چهارمین جلسه هیات امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه به ریاست مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، چارچوب کلی نحوه استفاده از منابع، آیین نامه‏‌ها و بودجه این صندوق، به تصویب رسید و عملا فعالیت‌های این صندوق کار خود را آغاز نمود.
این صندوق که در راستای اجرای ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با هدف اطمینان بخشی و ایجاد ثبات در بازار سرمایه، در تیرماه 1396 بنای تاسیس آن گذارده شد تاثیر بسزایی در حمایت از سهامداران و پیشگیری از نوسانات شدید بازار دارد.
هدف اصلی از راه اندازی این صندوق، اطمینان بخشی برای مقابله با مخاطرات و نوسان‏ های قابل توجه در بازار سهام و پوشش ریسک‏های خاص وارده بر بازار به منظور کاهش آسیب سهامداران خرد است.
تشکیل این صندوق، به عنوان یکی از زیرساخت‎های بازاری کارآمد و عمیق، سبب افزایش ثبات، افزایش نقدشوندگی و کاهش ریسک بازار سهام کشور می شود.
به گزارش فارس؛شاپور محمدی رییس سازمان بورس طی نا‌مه‌ای ثبت و راه‌اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه را از چهارم تیرماه امسال به طور رسمی اعلام کرده بود.
«صندوق تثبیت بازار سرمایه» در راستای اجرای ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با مجوز سازمان بورس به منظور کنترل یا کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت شده است.
طبق اساسنامه این صندوق در چارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت ‌می کند.
به این ترتیب با تصویب شورای عالی بورس ازاین پس بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات با تصویب مراجع ذیصلاح قانونی، به این صندوق تعلق خواهد گرفت.
متن کامل مصوبه هیات وزیران درباره اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه که سال 94 به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رسیده، به شرح ذیل است: فصل یکم - کلیات ماده 1- کلیه اصطلاحات به کار رفته در مواد (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384 - قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی - مصوب 1388- به همان معانی و سایر اصطلاحات مندرج در این اساسنامه در معانی مشروح زیر به کار می روند: الف - صندوق: صندوق تثبیت بازار سرمایه، موضوع ماده (28) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 ب - سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.
پ- مخاطرات سامانه ای: نوسانات ناشی از خصوصیات خاص شرکت از جمله نوع محصول، ساختار سرمایه، سهامداران عمده و امثال آن.
ت- مخاطرات فرادستگاهی: نوسانات ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد که مختص به شرکت خاصی نمی باشد و در اثر حرکت های کلی بازار به وجود می آید.
ث- شرایط بحران: نوسانات شدید در نماگرهای بازار سهام در دوره زمانی مشخص.
ماده 2- صندوق به عنوان نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان، دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل غیردولتی بوده و در چارچوب مقررات حاکم بر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384-، اساسنامه صندوق، مصوبات هیئت امنا و هیئت عامل در راستای تثبیت بازار سرمایه فعالیت می نماید.
ماده 3- محل استقرار صندوق، شهر تهران است و نشانی آن پس از تعیین توسط هیئت عامل، اعلام می شود.
ماده 4- صندوق برای مدت نامحدود تاسیس می شود.
ماده 5- موضوع فعالیت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان و صندوق های سرمایه گذاری، اخذ تسهیلات و خرید و فروش دارایی های مالی و سپرده گذاری می باشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب های مربوط به پیشنهاد هیئت عامل به تصویب هیئت امنا می رسد.
فصل دوم- ارکان صندوق ماده 6- صندوق دارای ارکان زیر است: الف- هیئت امنا ب- هیئت عامل پ- حسابرس- بازرس ماده 7- هیئت امنای صندوق متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد که ریاست آن بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار دبیر هیئت امنای صندوق می باشد.
ماده 8- هیات امنای صندوق هر سال حداقل دو بار به دعوت رییس هیئت امنا به منظور انجام وظایف و اختیارات مندرج در این اساسنامه، تشکیل جلسه می دهد.
تبصره 1- هیئت امنای صندوق به درخواست هر یک از اعضای هیئت، رییس هیئت عامل یا حسابرس - بازرس قانونی صندوق، به صورت فوق العاده تشکیل جلسه می دهد.
تبصره 2- رییس هیات عامل با موافقت رییس هیئت امنا و بدون حق رأی در جلسات هیئت امنا شرکت می نماید.
تبصره 3- دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیات امنا توسط دبیر هیات امنا و حداقل پنج روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیئت ارسال می شود.
ماده 9- جلسات هیات امنا با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت اعضای هیئت اتخاذ می گردد.
ماده 10- دبیر هیات امنا خلاصه مذاکرات و تصمیمات هیئت امنا را طی صورتجلسه ای به امضای اعضای حاضر می رساند.
ماده 11- اختیارات و وظایف هیات امنا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است: الف - تعیین چارچوب کلی فعالیت صندوق ب- تصویب نحوه استفاده از منابع صندوق پ - تصویب نظام نامه ها، برنامه های راهبردی، بودجه سالانه، صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق طی سال مالی ت- تصویب آیین نامه های اداری، استخدامی، مالی و معاملات صندوق ث- انتخاب اعضای هیئت عامل ج- عزل رییس و اعضای هیات عامل به پیشنهاد هر یک از اعضای هیئت امنا چ- ارایه پیشنهاد انحلال صندوق به مراجع صلاحیت دار ح- پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق به هیئت وزیران خ- تصویب ساختار تشکیلاتی صندوق تبصره- هیات امنا می تواند به استثنای بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج) و (چ)، سایر اختیارات خود را به هیات عامل واگذار نماید.
ماده 12- اعضای هیات عامل متشکل از سه نفر صاحب نظر در حوزه بازار سرمایه با حداقل پنج سال سابقه مدیریت در بازارهای مالی پس از تأیید صلاحیت توسط سازمان، به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب هیئت امنا و با حکم رییس هیات امنا برای مدت سه سال انتخاب می شوند. اعضای هیئت عامل از بین خود یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب رییس انتخاب می نمایند.
تبصره 1- انتخاب مجدد اعضای هیئت عامل بلامانع است.
تبصره 2- در صورت خاتمه دوران تصدی هر یک از اعضای هیات عامل، تا زمان تمدید عضویت یا تعیین جانشین، عضو سابق همچنان مسوول بوده و به خدمت خود ادامه می دهد.
تبصره 3- در صورت استعفا، فوت یا عزل هر یک از اعضاء یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله هیات امنا جهت تکمیل اعضا برای بقیه مدت، تشکیل جلسه داده و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
تبصره 4- حقوق، مزایا و پاداش رییس هیئت عامل و اعضای موظف و حق حضور اعضای غیرموظف هیئت عامل را هیات امنا تعیین می کند.
ماده 13- هیئت عامل حداقل ماهانه دو بار به دعوت رییس هیئت عامل و در غیاب وی، نایب رییس هیات عامل تشکیل جلسه می دهد. برای هر یک از جلسات هیئت عامل صورتجلسه ای شامل خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید تاریخ تنظیم و به امضای تمامی اعضای حاضر می رسد و اسامی اعضای غایب نیز درج می گردد.
ماده 14- جلسات هیات عامل با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و در مورد دستور جلسات تعیین شده به بررسی و اتخاذ تصمیم مبادرت می کند. اعضای هیئت عامل می توانند موضوعات مورد نظر خود را از طریق رییس هیئت عامل در دستور جلسه قرار دهند.
تبصره - اعضای هیئت عامل نمی توانند حضور در جلسات هیئت عامل و حق رأی خود را به دیگری واگذار کنند.
ماده 15- وظایف و اختیارات هیئت عامل به شرح زیر است: الف - اجرای مصوبات هیئت امنا.
ب - انجام عملیات خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب سیاست ها و مقررات مصوب هیئت امنا.
پ - تهیه و ارایه عملکرد سالیانه، ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت های مالی صندوق و ارایه گزارش عملیات آن به هیئت امنا.
ت- ارایه پیشنهاد به هیئت امنا در خصوص نظام نامه ها و مقررات اداری، استخدامی و مالی و معاملاتی و سایر مقررات مربوط به صندوق.
ث- اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیئت امنا است.
ج- انجام هر نوع معاملة قطعی، شرطی، رهنی، اجاری و انعقاد کلیة قراردادها به نام صندوق و تغییر، تبدیل، فسخ، اقاله و ابطال آن ها نسبت به اموال منقول، غیرمنقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار صندوق به هر شکل و یا هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هرگونه شرایط نزد کلیه مراجع صالحه قضایی و غیرقضایی برای انجام وظایف و تحقق اهداف صندوق چ - اقامه و تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی (مدنی) و کیفری و ثبتی و غیره و انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی در کلیة مراجع قضایی و غیرقضایی و تمامی مراحل، با حق مصالحه و سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیة حقوق و اجرای کلیة تکالیف ناشی از قوانین آیین دادرسی، مدنی و کیفری و داوری، تعیین وکیل با حق توکیل به غیر ولو کرارا در امور دادرسی، اداری و اجرایی، تعیین میزان حق الوکاله وکیل، و تعیین مصدق و کارشناس، اعتراض به نظر کارشناس، اقامة دعوی، مطالبه خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، طرح دعوی متقابل و دفاع از آن، تقاضای تامین خواسته، یا توقیف اشخاص و اموال از مراجع قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات صندوق، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، تملک اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی در قبال مطالبات صندوق اعم از مراجع قضایی و اداری و دوایر ثبتی و استرداد آن ها به مالکان در قبال اخذ مطالبات.
ح - افتتاح حساب به نام صندوق نزد بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
خ - تهیه گزارش عملکرد صندوق مشتمل بر میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق به صورت شش ماه یکبار و ارایه آن به هیئت امناء، حسابرس – بازرس قانونی.
د - معرفی نماینده جهت حضور در مجامع عمومی شرکت ها، موسسات، صندوق ها و سایر نهادهای مالی سرمایه پذیر و حرفه ای و همچنین عضویت در هیات مدیره یا هیئت عامل شرکت ها و نهادهای مزبور.
ذ - موارد ارجاعی از سوی هیئت امنا.
ماده 16- اسناد و اوراق تعهدآور، قراردادهایی که تعهد مالی برای صندوق ایجاد می کنند، چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری صندوق، با امضای رییس و یک عضو از دو عضو دیگر هیئت عامل معتبر خواهد بود.
ماده 17- رییس هیئت عامل صندوق بالاترین مقام اجرایی صندوق می باشد و می تواند قسمتی از اختیارات و حق امضای خود را در چارچوب مقررات به کارکنان صندوق تفویض نماید. تفویض اختیار رافع مسئولیت وی نخواهد بود.
ماده 18- به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هر گونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی ها، سیاست ها و مقررات مورد عمل صندوق، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس– بازرس قانونی صندوق تعیین می شود.
تبصره- به منظور بررسی عملکرد سال مالی صندوق، ترازنامه و حساب سود و زیان به همراه گزارش و اظهارنظر حسابرس– بازرس قانونی باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیئت عامل به اعضای هیئت امنا تسلیم شود.
ماده 19- حسابرس-بازرس قانونی صندوق می تواند هر گونه رسیدگی و بازرسی را در حدود مقررات قانونی و وظایف محول انجام داده و به تمامی دفاتر، پرونده ها و قراردادهای صندوق مراجعه نموده و اسناد مربوط به صندوق را مورد رسیدگی قرار دهد.
فصل سوم- امور مالی ماده 20- منابع و مصارف صندوق از موارد زیر تشکیل می شود: الف- سرمایه صندوق که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین می شود.
ب – سپرده گذاری یک واحد درصد از منابع سالانه صندوق توسعه ملی از طریق سپرده های خود نزد بانک های عامل با تصویب هیئت امنای صندوق مذکور در صندوق.
پ- بخشی از کارمزدهای تعریف شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار از طریق سپرده گذاری در صندوق.
ت- سایر منابعی که حسب قوانین و مقررات و با تصویب مراجع ذی صلاح در اختیار صندوق قرار می گیرد.
ث- تامین هزینه های سرمایه ای و جاری در چارچوب بودجه مصوب.
ج- خرید و فروش اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان با هدف تثبیت بازار سرمایه.
چ- سرمایه گذاری در بازارهای مالی و دارایی نقدپذیر به منظور حفظ ارزش سرمایه و منابع صندوق در چارچوب اهداف صندوق.
تبصره- نحوه ورود صندوق به بازار سرمایه شامل خرید سهام شرکت های ثبت شده نزد سازمان و سایر اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمایه می باشد. سقف مجاز خرید هر یک از اوراق مذکور در راستای موضوع فعالیت صندوق بر اساس نوع شرکت (باتوجه به درصد سهام شناور آزاد)، در مقررات مالی و معاملاتی صندوق تعیین و به تصویب هیئت مدیره سازمان می رسد.
ماده 21- مازاد درآمد بر هزینه صندوق در هر سال مالی به حساب ذینفعان در دفاتر صندوق منظور می شود.
فصل چهارم- سایر مقررات ماده 22- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. به استثنای اولین سال که آغاز آن، زمان شروع فعالیت صندوق برابر این اساسنامه و پایان آن آخر اسفند ماه همان سال می باشد، تمامی دفاتر به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می شود.
ماده 23- انحلال صندوق به پیشنهاد هیات امناء و تایید هیئت وزیران با مدیریت تصفیه سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می گیرد.
تبصره - در صورت انحلال صندوق، کلیه اموال و دارایی های صندوق بعد از کسر بدهی ها و تعهدات، به دولت تعلق می گیرد.
ماده 24- صندوق به عنوان نهاد مالی تلقی می شود و کلیه قوانین و مقررات نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بر آن حاکم است.


گروه های زیر مجموعه اقتصادی

عمومی
عمومی

آخرین اخبار

هالیوودی‌هایی که در سن کم مادر شدند!
اگر می خواهید با ستاره هایی که در سنین پایین صاحب فرزند شده اند آشنا شوید، در ادامه مطلب همراه مان باشید.
امیرسلیمانی: برخی از هنرمندان به نان شب محتاجند
سعید امیر سلیمانی از پیشکسوتان عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون است که بیش از ۵۷ سال در این عرصه فعالیت می‌کند. بازیگری که یکی از محبوب‌ترین هنرپیشه‌ها و کمدین‌ها حسوب می‌شود.
جنجال پولدار‌ها به خاطر ٣٠٠ هزار تومان!
قطع حقوق ٥٠قهرمان ورزشی از سوی صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان به دلیل تمکن مالی در روزهای اخیر جنجال‌های زیادی را به پا کرد و اعتراض برخی از چهره‌های مطرح ورزش را در پی داشت.
قهرمانی با اقتدار پرسپولیس
ليگ برتر ايران در فصل هفدهم خودش به پايان رسيد و فوتبال ايران يك سال ديگر را با اتفاقات و حاشيه هاي رنگارنگ تجربه كرد.
افاضلی: بيچاره‌ترين تيم‌ها، تيم‌هاي خصوصي‌اند
هومن افاضلي، سرمربي تيم نفت تهران که با وجود تلاش فراوان نتوانست مانع از سقوط تيمش به دسته پايين‌تر شود، درباره موارد متعددي که منجر به سقوط نفت شد، صحبت کرد.
قصه‌هایی از بخش‌های جذاب زندگی محمد صلاح
تاریخ نشان داده همواره از قبل بعضی انسان‌های خاص انتخاب می‌شوند تا در میان اخبار و وقایع مختلف روزگار‌ میان دلخوشی‌ها و تلخی‌های ریز و درشت، ‌بیایند و اتفاقات بزرگ را رقم بزنند تا توسط همه تحسین شوند!
١۷ لژیونر و یک دنیا شایعه
لژیونرهای ایران در فصل فوتبالی که سپری شد، روزهای پرفرازونشیبی داشتند.
سیمئونه: درباره ونگر فقط با احترام حرف می‌زنم
سرمربی اتلتیکومادرید از تیمش انتظار یک بازی هجومی مقابل آرسنال را دارد.
چمبرلین جام‌جهانی را از دست داد
بازیکن لیورپول فرصت حضور در جام‌جهانی ۲۰۱۸ را از دست داد.
آمار منفی و عجیب رونالدو برابر بایرن
ستاره پرتغالی رئال مادرید در دیدار برابر بایرن مونیخ آماری ناامید کننده از خود نشان داد.

پر بازدید ترین اخبار امروز

ترامپ: بن سلمان شپش دارد
رئیس جمهور آمریکا ولیعهد عربستان را دارای شپش دانست.
آتش سوزی چاه نفت غیرمجاز در اندونزی 18 قربانی گرفت
کوالالامپور - ایرنا - آتش سوزی یک حلقه چاه نفت غیر مجاز در استان «آچه» اندونزی از روز گذشته تاکنون جان 18 نفر را گرفته و 41 نفر نیز مجروح به جای گذاشته است .
سرنوشت جسد رضاخان به روایت تاریخ
با ورود متفقین به ایران در شهریور 1320 در جنگ جهانی دوم و اشغال ایران، رضاشاه مجبور به استعفا شد. با ورود محمدعلی فروغی، نخست‌وزیر مغضوب رضاشاه به عرصه سیاسی، انتقال سلطنت از رضاشاه به محمد‌رضاشاه به آرامی صورت گرفت.
نکاتی که زنان در میان‌سالی باید بدانند
جراح و متخصص زنان با اشاره به اینکه چاقی، استعمال سیگار و کم بودن فعالیت بدنی گُرگرفتگی را تشدید می‌کند، گفت: کاهش وزن و مصرف سویا، بذر کتان، عدس و لوبیا در کاهش علائم گُرگرفتگی مؤثرند.
ˮمهناز افشارˮ و دخترش در طبیعتی ناب-عکس
"مهناز افشار" ؛ سوپراستار سینمای ایران؛ با انتشار یک عکس در صفحه شخصی خود، نوشت : مواظب طبیعت باشیم.
46 میلیارد ریال سهم در بورس مازندران معامله شد
31 تن از سران مفسد اقتصادی شناسایی شدند
دیدگاه 2 کارشناس اقتصادی درباره نظام تک نرخی دلار
جذب تسهیلات اشتغال خراسان شمالی همراهی بانک ها را می طلبد
رییس اتاق اصناف: مانعی برای تامین ارز مواد اولیه نیست
2 میلیون و 433 هزار سهم در بورس سمنان معامله شد
584 هزار رکورد ساختمانی در چهارمحال و بختیاری ثبت شد
سپرده گذاران تعاونی منحله وحدت اهوازخواستار مطالبات خود شدند
گندم کشاورزان خراسان شمالی در 30 مرکز خریداری می شود
رشد 219 پله ای بورس در آخرین روز کاری هفته