نامه دوباره سه عضو کانون کارگردانان سینما - "هنوز پاسخ سوالاتمان را نگرفتیم"

17:32 ۱۰ روز و ۸ ساعت پیش ایسنا 73 0
نامه دوباره سه عضو کانون کارگردانان سینما - ˮهنوز پاسخ سوالاتمان را نگرفتیمˮ

پوران درخشنده، خسرو معصومی و رضا درمیشیان سه عضو اصلی شورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران دومین نامه شان را پس از جوابیه شورای مرکزی این کانون منتشر کردند.

ایسنا

به گزارش ایسنا، در این نامه که خطاب به کارگردنان سینما منتشر شده آمده است: "آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت باید ، از وی رو متاب  بسیار شادمانیم که هر آنچه در نامهی صمیمی نخستمان با همکاران عزیز و کسانی که مستظهر به رای آنان بودهایم ، اظهار داشتیم همه در جوابیهای که به آن نامه داده شد خودبخود مورد تائید قرار گرفت.
از ادبیاتی که به دنبال جاسوس و خائن و دستهای بیگانه و توطئهی دشمن است  میگذریم، از هتاکانه بودن لحن جوابیه هم دل آزرده نشدیم که بالاخره مقتضای کسانی که دست خالی از هر برهانی عصبی به دنبال جواب می گردند همین لحن و ق