تسویه بدهی ۶۳۰ میلیونی فدراسیون کشتی با داوران

14:00 ۳۰ روز و ۱۳ ساعت پیش ایسنا 893 0
تسویه بدهی ۶۳۰ میلیونی فدراسیون کشتی با داوران

بدهی ۱۰ ساله فدراسیون کشتی مربوط به معوقات حق الزحمه داوران کشتی تسویه شد.

ایسنا

به گزارش ایسنا، با پیگیری کمیسیون داوران و در ادامه پرداخت معوقات داوران کشتی نهمین و آخرین مرحله حق الزحمه داوران کشتی، پرداخت شد.
بر این اساس فدراسیون کشتی در مجموع بدهی مربوط به حق الزحمه ۱۹۱ داور که نزدیک به ۶۳۰ میلیون تومان بود را به آن ها پرداخت کرد و نسبت به تسویه کامل بدهی های خود به داوران کشتی که از ۱۰ سال گذشته بجا مانده بود، اقدام نمود.