رخداد فوج لرزه‌ها در ۳ استان-ثبت ۶۳ پس‌لرزه در مسجد سلیمان

01:39 ۴ روز و ۱۶ ساعت پیش ایسنا 206 0
رخداد فوج لرزه‌ها در ۳ استان-ثبت ۶۳ پس‌لرزه در مسجد سلیمان

در هفته گذشته علاوه بر رخداد فوج لرزه‌ها در مسجد سلیمان استان خوزستان، در تنگ ارم استان بوشهر و دامغان استان سمنان زلزله‌هایی با بزرگای سه به ثبت رسید.

ایسنا

به گزارش ایسنا،روز ۱۷ تیرماه زلزله‌ای بهبزرگای۵.۷ در مسجد سلیمان استان خوزستان رخ داد که تعداد پس لرزه‌های زلزله مسجد سلیمان به ۶۳ رخداد رسیده است که جانمایی این پس لرزه‌ها در تصویر ذیل آمده است. پس لرزه‌های جدیدتر طیف قرمز و پس‌لرزه‌های قدیمی‌تر با طیف آبی نشان داده شده است:

رخداد فوج لرزه‌ها در ۳ استان-ثبت ۶۳ پس‌لرزه در مسجد سلیمان

تعداد پس‌لرزه‌های زلزله ۵.۷ مسجد سلیمان استان خوزستان

علاوه بر آن دامغان استان سمنان در هفته گذشته با زلزله‌های ۳.۲، ۳.۴ و ۳.۵ لرزید و به اعتقاد محققان این حوزه، محدوده شرق دامغان در مرز بین کوه و دشت که حد فاصل ارتفاعات البرز جنوبی از ایران مرکزی است، تحت تأثیر عوارض عمدهتکتونیکیمنطقه نظیر گسل‌های "آستانه"، "دامغان" و "عطاری" به شدتتکتونیزهولرزه‌زااست.

همچنین تنگ ارم استان بوشهر بعد از زلزله‌های ۲.۹ و ۲.۵، با زلزله‌هایی بهبزرگای۳.۳، ۲.۸، ۳ و ۳.۱ لرزید.

جزئیات زمین لرزه‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۱۵ تیر

در آستارا استان گیلان زلزله ۲.۹ رخ داد.

درراوراستان کرمان زلزله‌ای بهبزرگای۳.۲ در عمق ۹ کیلومتری رخ داد. کانون این زمین‌لرزه در ۲۴ کیلومتریراور، ۴۸ کیلومتریکوهبنانو ۵۳ کیلومتریکیانشهراین استان بوده است.

شنبه استان بوشهر نیز با زلزله‌ای بهبزرگای۳.۴ لرزید. عمق این زمین لرزه در ۱۸ کیلومتری و کانون آن در ۲۱ کیلومتری شنبه استان بوشهر و ۳۵ کیلومتریدهرمو ۴۳ کیلومتری فراشبند استان فارس بوده گزارش شد.

دامغان استان سمنان زلزله‌ای بهبزرگای۳.۲ در عمق ۸ کیلومتری را تجربه کرد. کانون این زمین‌لرزه در ۲۲ کیلومتری دامغان و ۳۱ کیلومتری دیباج استان سمنان و ۵۱ کیلومتری کیاسر استان مازندران بوده است.

یکشنبه ۱۶ تیر

بی رم استان فارس زلزله ۲.۸،چیتاباستان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۵، قصرشیرین استان کرمانشاه زلزله ۲.۹،هجدکاستان کرمان زلزله ۲.۶،گریکاستان خراسان جنوبی زلزله ۲.۷ به ثبت رسید.

دامغان استان سمنان نیز با زمین‌لرزه‌ای بهبزرگای۳.۴ در عمق ۷ کیلومتری لرزید. کانون این زلزله در ۲۴ کیلومتری دامغان و ۳۴ کیلومتری دیباج استان سمنان و ۴۹ کیلومتری کیاسر استان مازندران بوده است.

دوشنبه ۱۷ تیر

در اهل استان فارس زلزله ۲.۹،کوهی‌خیلاستان مازندران زلزله ۲.۶،ایذاستان خوزستان سه زلزله بهبزرگای۲.۶ و ۲.۹ و ۲.۵،سرجنگلاستان سیستان و بلوچستان زلزله ۲.۹،نایبنداستان خراسان جنوبی زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.

در مسجد سلیمان زلزله‌ای بابزرگای۵.۷ در عمق ۱۷ کیلومتری رخ داد. کانون این زمین‌لرزه در ۱۹ کیلومتری مسجد سلیمان، ۲۹ کیلومتری قلعه خواجه و ۳۷ کیلومتری ایذه این استان بوده است. سه زلزله ۳.۶ در عمق‌های ۱۴ و ۸ و ۹ کیلومتری، ۴ در عمق ۱۶ کیلومتری، ۴.۶ در عمق ۱۶ کیلومتری، ۳.۷ در عمق ۱۶ کیلومتری، ۳ در عمق ۲۱ کیلومتری، ۳.۷ در عمق ۲۷ کیلومتری، ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳.۴ در عمق ۲۲ کیلومتری، دو زلزله ۲.۶، چهار زلزله ۲.۷، دو زلزله ۲.۵، ۲.۸ از دیگر رخدادهای این منطقه بوده است.

سه‌شنبه ۱۸ تیر

در مسجد سلیمان استان خوزستان زلزله‌های ۲.۸، ۲.۹، ۴.۱ در عمق ۹ کیلومتری رخ داد.

در ایذه استان خوزستان بعد از یک زلزله بابزرگای۲.۵ زلزله دیگری بابزرگای۳.۲ در عمق ۹ کیلومتری رخ داد. کانون این زمین‌لرزه در ۳۱ کیلومتری ایذه ،۳۱ کیلومتری مسجد سلیمان، و ۳۵ کیلومتری قلعهتلاین استان گزارش شد.

درکوهبناناستان کرمان زلزله ۲.۷،لندهاستان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۵، ایذه استان خوزستان دو زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.

در نودان استان فارس زلزله‌ای بهبزرگای۳.۴ در عمق ۱۲ کیلومتری رخ داد. کانون رومرکز این زمین‌لرزه در ۲۶ کیلومتری نودان، ۲۸ کیلومتریقائمیهو ۳۰ کیلومتری نورآباد این استان بوده است.

چهارشنبه ۱۹ تیر

چالانچولاناستان لرستان با زمین‌لرزه‌ای بهبزرگای۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید. کانون این زمین‌لرزه در ۱۴ کیلومتری چالانچولانو ۲۱ کیلومتریدوروداستان لرستان و ۲۰ کیلومتریهندودراستان مرکزی گزارش شد. زلزله ۲.۵ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

هندودراستان مرکزی زلزله‌ای بهبزرگای۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد. کانون این زمین لرزه در ۱۵ کیلومتریهندودراستان مرکزی و ۱۸ کیلومتری چالانچولانو ۲۵ کیلومتریدوروداستان لرستان بوده است.

در مسجد سلیمان زلزله‌های ۲.۵، ۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید.

مال خلیفه استان چهارمحال و بختیاری زلزله‌های ۲.۶، ۲.۹، ۲.۸، ۲.۶ و ۲.۵، آبدانان استان ایلام زلزله ۲.۷،سیرچاستان کرمان زلزله‌ای بهبزرگای۲.۵ را تجربه کردند.

در بندر چارک استان هرمزگان زلزله‌ای بهبزرگای۳.۴ در عمق ۸ کیلومتری رخ داد. کانون این زمین‌لرزه در ۳۳ کیلومتری بندر چارک، ۳۶ کیلومتریکوخردو ۳۷ کیلومتری بندر لنگه این استان گزارش شد.

در محمله استان فارس زمین‌لرزه‌ای بهبزرگای۳.۳ در عمق ۱۳ کیلومتری رخ داد. کانون این زلزله در ۱۸ کیلومتریمحمله،۲۲ کیلومتری خنج و ۳۰ کیلومتریعلامرودشتاین استان بوده است.

دامغان استان سمنان زلزله‌ای بهبزرگای۳.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد. کانون این زمین‌لرزه در ۳۱ کیلومتری دامغان و ۴۰ کیلومتری دیباج استان سمنان و ۴۳ کیلومتری کیاسر استان مازندران بوده است.

پنج‌شنبه ۲۰ تیر

مسجد سلیمان زلزله‌های ۳.۲ در عمق ۱۲ کیلومتری، ۲.۷ گزارش شد.

در قصرشیرین استان کرمانشاه زلزله‌ای بهبزرگای۳.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد و کانون این زمین‌لرزه در ۲۱ کیلومتری قصر شیرین و ۲۶ کیلومتریسرپلذهاباستان کرمانشاه و ۲۲ کیلومتریخانقینعراق بوده است. زلزله ۳ در عمق ۱۲ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

در راز استان خراسان شمالی زلزله ۲.۷، بجنورد استان خراسان شمالی زلزله ۲.۶، نجف شهر استان کرمان زلزله ۲.۷، بروجرد استان لرستان زلزله ۲.۷ و فراشبند استان فارس زلزله ۲.۸ به ثبت رسید.

در خنج استان فارس زلزله‌ای بهبزرگای۳ در عمق ۵ کیلومتری رخ داد و کانون رومرکزی این زمین‌لرزه در ۲۸ کیلومتری خنج، ۲۸ کیلومتری بی رم و ۳۴ کیلومتریمحملهاستان فارس بوده است.

جمعه ۲۱ تیر

فاریاب استان کرمان با زمین لرزه‌ای بهبزرگای۳.۴ در عمق ۸ کیلومتری لرزید. کانون این زلزله در ۴۰ کیلومتری فاریاب، ۵۵ کیلومتری جیرفت و ۵۸ کیلومتری عنبرآباد استان کرمان بوده است.

در تنگ ارم استان بوشهر بعد از زلزله‌های ۲.۹ و ۲.۵، زلزله‌ای بهبزرگای۳.۳ در عمق ۴ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۳ کیلومتری تنگ ارم، ۲۵ کیلومتری کلمه و ۳۶ کیلومتری برازجان این استان بوده است. زلزله‌های ۲.۸، ۳ در عمق ۱۳ کیلومتری و ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

در این روز درهشتپراستان گیلان نیز زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.


گروه های زیر مجموعه علمی دانشگاهی

علم و فناوری ایران
علم و فناوری ایران

آخرین اخبار

با شعر نیمایی انس گرفته‌ام
هشتمین نشست شیرازه شعر که سه‌شنبه‌های آخر هر ماه در خانه شاعران ایران و به همت دفتر شعر جوان برگزار می‌شود، به شعرخوانی و بیان تجربه‌های شعری سیدعلی میرافضلی اختصاص داشت.
مورخ اسرائیلی: معامله قرن بر اساس خرافه‌های صهیونیستی است، ایران مانع اصلی
مورخی اسرائیلی ضمن اعلام اینکه «معامله قرن» بر اساس خرافه‌های صهیونیستی تهیه شده، تصریح کرد آمریکایی‌ها، ایران را مانع اساسی برای کنار زدن مسأله فلسطین می‌بینند زیرا تهران این مسأله را در مرکز سیاست‌هایش قرار داده است.
ظریف: آمریکا به جای حاشیه رفتن فروش سلاح به صدام‌های جدید را متوقف کند
ظریف وزیر خارجه کشورمان در حساب توئیتری خود نوشت: آمریکا به جای حاشیه رفتن باید فروش سلاح به صدام‌های جدید را متوقف کند.
مرد لوکس فرانسه جایگزین رئیس مایکروسافت شد
«برناردو ارنو» مدیر اجرایی شرکت صنایع کالاهای لوکس «LVMH»، بیل گیتس مؤسس شرکت مایکروسافت را پشت سر گذاشت.
سرمقاله روزنامه های امروز-  کاهش تعهدات برجامی ایران
گزیده ای از سرمقاله روزنامه های امروز چهارشنبه 26 تیر 98 را در این خبر بخوانید.
ساخت نسل جدید سلول‌های خورشیدی پربازده و ارزان قیمت
محققان دانشگاه صنعتی اصفهان با مشارکت محققان موسسه پلی تکنیک فدرال سوییس موفق به ساخت نسل جدیدی از سلول‌های خورشیدی لایه نازک از نسل پروسکایتی شدند.
بلومبرگ: آمانو به زودی کناره‌گیری می‌کند
پایگاه «بلومبرگ» نوشته است که یوکیا آمانو به دلیل مشکلات جسمی به زودی از مدیر کلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کنار می‌رود.

پر بازدید ترین اخبار امروز

مهاجم اروپایی که احتمالا پرسپولیسی شود+عکس
باشگاه پرسپولیس برای تقویت خط حملۀ خود، این روزها در حال بررسی گزینه‌های مختلف است.
معاون سیاسی جدید روحانی را بیشتر بشناسید- چگونه سردار سپاه قدس، «تکنوکرات» دولت هاشمی شد؟ +تصاویر
وزن و جایگاه واقعی فریدون وردی‌نژاد در حلقه مشاوران و اطرافیان روحانی بسیار بیش‌تر از نمود بیرونی آن است و این امر بیش از هر چیز، به سال‌ها سابقه نظامی-اطلاعاتی این چهره سیاسی-رسانه‌ای باز می‌گردد.
مغانلو: از دعوت به تیم ملی شوکه شدم- اکثر تیم‌های لیگ برتری به من پیشنهاد دادند
شهریار مغانلو، مهاجم تیم فوتبال پیکان گفت که از دعوت به تیم ملی شوکه شده است و ابراز امیدواری کرد که به اردوهای بعدی این تیم دعوت شود.
یک ستاره دیگر از پرسپولیس کنار گذاشته می شود!
پس از آن‌که گابریل کالدرون متوجه شد لیست پرسپولیس برای فصل آینده پُر است، تصمیم گرفت تا برای جذب بازیکنانی که به تقویت تیم کمک می‌کنند، چند بازیکن را از جمع قرمزها کنار بگذارد.
داورزنی: اگر کشتی بخواهد به اوج خود بازگردد باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کند
معاون قهرمانی و ورزش حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان گفت: اگر کشتی بخواهد به اوج خود بازگردد باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کند.
ساخت نسل جدید سلول‌های خورشیدی پربازده و ارزان قیمت
برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بسته کاملی داریم
موضوع اشتغال دانش‌آموختگان با فشار و اجبار قابل اصلاح نیست
گزارش فعالیت دانشگاه‌ها در اجرای نقشه جامع علمی ارائه شود
انگیزه برای ذی‌نفعان به منظور مشارکت در روزآمدسازی مصوبات شورا ایجاد شود
تولید ۳۷ محصول حوزه پزشکی بازساختی در یکی از شرکتهای دانش‌بنیان
فراخوان ˮکهرباˮ برای حمایت از صاحبان ایده در حوزه بین‌الملل
ساخت تراشه‌ای که از اینترنت 6G پشتیبانی می‌کند
کمیسیون معین دانشگاه‌ها برای تعامل بیشتر با شورای انقلاب فرهنگی تشکیل می‌شود
انتظارات انسان درک او را تحت تاثیر قرار می‌دهند