رخداد فوج لرزه‌ها در ۳ استان-ثبت ۶۳ پس‌لرزه در مسجد سلیمان

01:39 ۹۵ روز و ۵ ساعت پیش ایسنا 1,275 0
رخداد فوج لرزه‌ها در ۳ استان-ثبت ۶۳ پس‌لرزه در مسجد سلیمان

در هفته گذشته علاوه بر رخداد فوج لرزه‌ها در مسجد سلیمان استان خوزستان، در تنگ ارم استان بوشهر و دامغان استان سمنان زلزله‌هایی با بزرگای سه به ثبت رسید.

ایسنا

به گزارش ایسنا،روز ۱۷ تیرماه زلزله‌ای بهبزرگای۵.۷ در مسجد سلیمان استان خوزستان رخ داد که تعداد پس لرزه‌های زلزله مسجد سلیمان به ۶۳ رخداد رسیده است که جانمایی این پس لرزه‌ها در تصویر ذیل آمده است. پس لرزه‌های جدیدتر طیف قرمز و پس‌لرزه‌های قدیمی‌تر با طیف آبی نشان داده شده است:

رخداد فوج لرزه‌ها در ۳ استان-ثبت ۶۳ پس‌لرزه در مسجد سلیمان

تعداد پس‌لرزه‌های زلزله ۵.۷ مسجد سلیمان استان خوزستان

علاوه بر آن دامغان استان سمنان در هفته گذشته با زلزله‌های ۳.۲، ۳.۴ و ۳.۵ لرزید و به اعتقاد محققان این حوزه، محدوده شرق دامغان در مرز بین کوه و دشت که حد فاصل ارتفاعات البرز جنوبی از ایران مرکزی است، تحت تأثیر عوارض عمدهتکتونیکیمنطقه نظیر گسل‌های "آستانه"، "دامغان" و "عطاری" به شدتتکتونیزهولرزه‌زااست.

همچنین تنگ ارم استان بوشهر بعد از زلزله‌های ۲.۹ و ۲.۵، با زلزله‌هایی بهبزرگای۳.۳، ۲.۸، ۳ و ۳.۱ لرزید.

جزئیات زمین لرزه‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۱۵ تیر

در آستارا استان گیلان زلزله ۲.۹ رخ داد.

درراوراستان کرمان زلزله‌ای بهبزرگای۳.۲ در عمق ۹ کیلومتری رخ داد. کانون این زمین‌لرزه در ۲۴ کیلومتریراور، ۴۸ کیلومتریکوهبنانو ۵۳ کیلومتریکیانشهراین استان بوده است.

شنبه استان بوشهر نیز با زلزله‌ای بهبزرگای۳.۴ لرزید. عمق این زمین لرزه در ۱۸ کیلومتری و کانون آن در ۲۱ کیلومتری شنبه استان بوشهر و ۳۵ کیلومتریدهرمو ۴۳ کیلومتری فراشبند استان فارس بوده گزارش شد.

دامغان استان سمنان زلزله‌ای بهبزرگای۳.۲ در عمق ۸ کیلومتری را تجربه کرد. کانون این زمین‌لرزه در ۲۲ کیلومتری دامغان و ۳۱ کیلومتری دیباج استان سمنان و ۵۱ کیلومتری کیاسر استان مازندران بوده است.

یکشنبه ۱۶ تیر

بی رم استان فارس زلزله ۲.۸،چیتاباستان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۵، قصرشیرین استان کرمانشاه زلزله ۲.۹،هجدکاستان کرمان زلزله ۲.۶،گریکاستان خراسان جنوبی زلزله ۲.۷ به ثبت رسید.

دامغان استان سمنان نیز با زمین‌لرزه‌ای بهبزرگای۳.۴ در عمق ۷ کیلومتری لرزید. کانون این زلزله در ۲۴ کیلومتری دامغان و ۳۴ کیلومتری دیباج استان سمنان و ۴۹ کیلومتری کیاسر استان مازندران بوده است.

دوشنبه ۱۷ تیر

در اهل استان فارس زلزله ۲.۹،کوهی‌خیلاستان مازندران زلزله ۲.۶،ایذاستان خوزستان سه زلزله بهبزرگای۲.۶ و ۲.۹ و ۲.۵،سرجنگلاستان سیستان و بلوچستان زلزله ۲.۹،نایبنداستان خراسان جنوبی زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.

در مسجد سلیمان زلزله‌ای بابزرگای۵.۷ در عمق ۱۷ کیلومتری رخ داد. کانون این زمین‌لرزه در ۱۹ کیلومتری مسجد سلیمان، ۲۹ کیلومتری قلعه خواجه و ۳۷ کیلومتری ایذه این استان بوده است. سه زلزله ۳.۶ در عمق‌های ۱۴ و ۸ و ۹ کیلومتری، ۴ در عمق ۱۶ کیلومتری، ۴.۶ در عمق ۱۶ کیلومتری، ۳.۷ در عمق ۱۶ کیلومتری، ۳ در عمق ۲۱ کیلومتری، ۳.۷ در عمق ۲۷ کیلومتری، ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳.۴ در عمق ۲۲ کیلومتری، دو زلزله ۲.۶، چهار زلزله ۲.۷، دو زلزله ۲.۵، ۲.۸ از دیگر رخدادهای این منطقه بوده است.

سه‌شنبه ۱۸ تیر

در مسجد سلیمان استان خوزستان زلزله‌های ۲.۸، ۲.۹، ۴.۱ در عمق ۹ کیلومتری رخ داد.

در ایذه استان خوزستان بعد از یک زلزله بابزرگای۲.۵ زلزله دیگری بابزرگای۳.۲ در عمق ۹ کیلومتری رخ داد. کانون این زمین‌لرزه در ۳۱ کیلومتری ایذه ،۳۱ کیلومتری مسجد سلیمان، و ۳۵ کیلومتری قلعهتلاین استان گزارش شد.

درکوهبناناستان کرمان زلزله ۲.۷،لندهاستان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۵، ایذه استان خوزستان دو زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.

در نودان استان فارس زلزله‌ای بهبزرگای۳.۴ در عمق ۱۲ کیلومتری رخ داد. کانون رومرکز این زمین‌لرزه در ۲۶ کیلومتری نودان، ۲۸ کیلومتریقائمیهو ۳۰ کیلومتری نورآباد این استان بوده است.

چهارشنبه ۱۹ تیر

چالانچولاناستان لرستان با زمین‌لرزه‌ای بهبزرگای۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید. کانون این زمین‌لرزه در ۱۴ کیلومتری چالانچولانو ۲۱ کیلومتریدوروداستان لرستان و ۲۰ کیلومتریهندودراستان مرکزی گزارش شد. زلزله ۲.۵ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

هندودراستان مرکزی زلزله‌ای بهبزرگای۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد. کانون این زمین لرزه در ۱۵ کیلومتریهندودراستان مرکزی و ۱۸ کیلومتری چالانچولانو ۲۵ کیلومتریدوروداستان لرستان بوده است.

در مسجد سلیمان زلزله‌های ۲.۵، ۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید.

مال خلیفه استان چهارمحال و بختیاری زلزله‌های ۲.۶، ۲.۹، ۲.۸، ۲.۶ و ۲.۵، آبدانان استان ایلام زلزله ۲.۷،سیرچاستان کرمان زلزله‌ای بهبزرگای۲.۵ را تجربه کردند.

در بندر چارک استان هرمزگان زلزله‌ای بهبزرگای۳.۴ در عمق ۸ کیلومتری رخ داد. کانون این زمین‌لرزه در ۳۳ کیلومتری بندر چارک، ۳۶ کیلومتریکوخردو ۳۷ کیلومتری بندر لنگه این استان گزارش شد.

در محمله استان فارس زمین‌لرزه‌ای بهبزرگای۳.۳ در عمق ۱۳ کیلومتری رخ داد. کانون این زلزله در ۱۸ کیلومتریمحمله،۲۲ کیلومتری خنج و ۳۰ کیلومتریعلامرودشتاین استان بوده است.

دامغان استان سمنان زلزله‌ای بهبزرگای۳.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد. کانون این زمین‌لرزه در ۳۱ کیلومتری دامغان و ۴۰ کیلومتری دیباج استان سمنان و ۴۳ کیلومتری کیاسر استان مازندران بوده است.

پنج‌شنبه ۲۰ تیر

مسجد سلیمان زلزله‌های ۳.۲ در عمق ۱۲ کیلومتری، ۲.۷ گزارش شد.

در قصرشیرین استان کرمانشاه زلزله‌ای بهبزرگای۳.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد و کانون این زمین‌لرزه در ۲۱ کیلومتری قصر شیرین و ۲۶ کیلومتریسرپلذهاباستان کرمانشاه و ۲۲ کیلومتریخانقینعراق بوده است. زلزله ۳ در عمق ۱۲ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است.

در راز استان خراسان شمالی زلزله ۲.۷، بجنورد استان خراسان شمالی زلزله ۲.۶، نجف شهر استان کرمان زلزله ۲.۷، بروجرد استان لرستان زلزله ۲.۷ و فراشبند استان فارس زلزله ۲.۸ به ثبت رسید.

در خنج استان فارس زلزله‌ای بهبزرگای۳ در عمق ۵ کیلومتری رخ داد و کانون رومرکزی این زمین‌لرزه در ۲۸ کیلومتری خنج، ۲۸ کیلومتری بی رم و ۳۴ کیلومتریمحملهاستان فارس بوده است.

جمعه ۲۱ تیر

فاریاب استان کرمان با زمین لرزه‌ای بهبزرگای۳.۴ در عمق ۸ کیلومتری لرزید. کانون این زلزله در ۴۰ کیلومتری فاریاب، ۵۵ کیلومتری جیرفت و ۵۸ کیلومتری عنبرآباد استان کرمان بوده است.

در تنگ ارم استان بوشهر بعد از زلزله‌های ۲.۹ و ۲.۵، زلزله‌ای بهبزرگای۳.۳ در عمق ۴ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۳ کیلومتری تنگ ارم، ۲۵ کیلومتری کلمه و ۳۶ کیلومتری برازجان این استان بوده است. زلزله‌های ۲.۸، ۳ در عمق ۱۳ کیلومتری و ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

در این روز درهشتپراستان گیلان نیز زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.


گروه های زیر مجموعه علمی دانشگاهی

علم و فناوری جهان
علم و فناوری جهان

آخرین اخبار

۱۲ تمرین برای پیشگیری از پیچ خوردن مچ پا+ عکس
مفصل مچ پا بیش از هر مفصل دیگری در بدن پیچ می خورد و اهمیت درمان آن برای جلوگیری از تکراری شدن آن، بی ثباتی و لق شدن آن مفصل است. این پیچ خوردگی در جوانان و افراد میانسال بیشتر دیده می شود و در دو طرف مفصل مچ پا لیگامان هایی قرار دارند که باعث می شوند مفصل با وجود حرکت در فعالیت های روزانه دارای ثبات مناسب هم باشد.
آمار و ارقام تقابل‌های استقلال و فجر سپاسی- گربه سیاه آبی‌ها
استقلال و فجر سپاسی پنجشنبه این هفته برای سی‌ و هفتمین بار به مصاف هم می‌روند. در مجموع ۳۶ دیدار گذشته استقلال بیشتر به پیروزی رسیده اما فجر سپاسی هم بردهای به یاد ماندنی مقابل آبی‌های پایتخت داشته است.
صدور مجوز سفر اربعین برای بیش از ۱۲۰هزار مشمول سربازی
رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا از صدور مجوز سفر به عراق در ایام اربعین برای بیش از ۱۲۰ هزار نفر از مشمولان سربازی خبر داد.
جزئیات تولید اپلیکیشن‌های جدید و کیف الکترونیکی دانش‌آموزی
مشاور فناوری و خدمات فضای مجازی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به اعلام برنامه‌های سازمان پژوهش در حیطه توزیع بر خط کتب درسی و تولید کیف الکترونیکی و بسته‌های آموزشی و یاددهی - یادگیری پرداخت.
دفترچه بیماران دیابتی نشان‌دار شود
رییس هیات مدیره انجمن دیابت ایران ضمن انتقاد از برخی قوانین بیمه‌ها برای ارایه داروی بیماران دیابتی، بر لزوم نشان‌دار شدن دفترچه این بیماران از سوی بیمه‌ها تاکید کرد.
بکارگیری همه اتوبوس‌ها برای بازگشت زائران+ جزییات
معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از به کارگیری همه ناوگان اتوبوسی کشور برای ارائه‌ی خدمات به زائران اربعین در مسیر بازگشت خبر داد و گفت: زائران و مردم مطمئن باشند همه تلاشمان را در این راستا انجام می‌دهیم و اگر تخلفی صورت گیرد با جدیت با آن برخورد می‌کنیم.
سالی طلایی برای اکتشاف چاه‌های نفت و گاز ایران
ضریب موفقیت چاه‌های اکتشافی (تعداد چاه‌های موفق نسبت به تعداد چاه‌های حفر شده) که در دنیا به‌طور میانگین ۳۰ درصد است، در ایران حدود ۶۰ درصد اعلام شده و در ۲۰ سال گذشته، در حوزه گاز، به ازای تولید هر ۱۰۰ واحد، ۱۸۰ واحد جایگزین شده است. در این مدت شاهد جایگزینی ۷۰ درصد نفت تولیدی نیز بوده‌ایم و آن‌طور که مسوولان نفتی می‌گویند در سال جاری شاهد اتفاقات خوبی در حوزه اکتشاف خواهیم بود.
خودروسازان؛ قربانی اصلی برگزیت بدون توافق
تحقیقات و بررسی‌های جدید صورت گرفته نشان می‌دهد که چهار پنجم شرکت‌های فعال در صنعت خودروسازی از تبعات منفی ناشی از خروج بدون توافق بریتانیا از اروپا ابراز نگرانی می‌کنند.
پوتین چرا به عربستان رفت؟
یک کارشناس مسائل روسیه با اشاره به سفر اخیر پوتین به عربستان و تلاش این کشور برای نزدیکی هر چه بیشتر به کشورهای حاشیه خلیج فارس اظهار کرد: واقعیت این است که مسکو به دنبال این است که متحدان سنتی آمریکا در حاشیه خلیج فارس را از واشنگتن دور کند. سیاستی که به نظر می‌رسد موفقیت در آن سخت و یا غیرممکن خواهد بود.
سریال «ستایش« صدای لنج داران جنوب را درآورد!
لنجداران و ملوانان استان بوشهر معتقدند یک قسمت از مجموعه تلویزیونی ستایش ۳ باعث تخریب این قشر زحمتکش شده و نارضایتی و اعتراض آنها را در پی داشته است.

پر بازدید ترین اخبار امروز

۱۲ تمرین برای پیشگیری از پیچ خوردن مچ پا+ عکس
مفصل مچ پا بیش از هر مفصل دیگری در بدن پیچ می خورد و اهمیت درمان آن برای جلوگیری از تکراری شدن آن، بی ثباتی و لق شدن آن مفصل است. این پیچ خوردگی در جوانان و افراد میانسال بیشتر دیده می شود و در دو طرف مفصل مچ پا لیگامان هایی قرار دارند که باعث می شوند مفصل با وجود حرکت در فعالیت های روزانه دارای ثبات مناسب هم باشد.
آمار و ارقام تقابل‌های استقلال و فجر سپاسی- گربه سیاه آبی‌ها
استقلال و فجر سپاسی پنجشنبه این هفته برای سی‌ و هفتمین بار به مصاف هم می‌روند. در مجموع ۳۶ دیدار گذشته استقلال بیشتر به پیروزی رسیده اما فجر سپاسی هم بردهای به یاد ماندنی مقابل آبی‌های پایتخت داشته است.
صدور مجوز سفر اربعین برای بیش از ۱۲۰هزار مشمول سربازی
رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا از صدور مجوز سفر به عراق در ایام اربعین برای بیش از ۱۲۰ هزار نفر از مشمولان سربازی خبر داد.
جزئیات تولید اپلیکیشن‌های جدید و کیف الکترونیکی دانش‌آموزی
مشاور فناوری و خدمات فضای مجازی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به اعلام برنامه‌های سازمان پژوهش در حیطه توزیع بر خط کتب درسی و تولید کیف الکترونیکی و بسته‌های آموزشی و یاددهی - یادگیری پرداخت.
دفترچه بیماران دیابتی نشان‌دار شود
رییس هیات مدیره انجمن دیابت ایران ضمن انتقاد از برخی قوانین بیمه‌ها برای ارایه داروی بیماران دیابتی، بر لزوم نشان‌دار شدن دفترچه این بیماران از سوی بیمه‌ها تاکید کرد.
بزودی صنعت از دانشگاه در حوزه ˮهوش مصنوعیˮ پیشی می‌گیرد
بومی‌سازی ۱۰ محصول فناورانه در حوزه ابزار دقیق
کارگاه دانشگاه شریف برای کشورهای حاشیه اقیانوس هند
افتتاح مزرعه آموزشی تحقیقاتی مرغ بومی دانشگاه لرستان
حضور ۱۲ تیم استارتاپی در شتاب‌دهنده ˮهلثینوˮ-فراخوان برای ارائه ایده
تخریب ۲۰ درصد جنگل‌های کشور طی ۳۰ سال گذشته
خط مشی ۱۰ ساله کشور در حوزه سیلاب‌ها مشخص شد
افتتاح پارک علم و فناوری لرستان با حضور وزیر علوم
گزارش اولیه سیلاب‌های اخیر به رئیس‌جمهور ارائه شد
تاکید وزیر علوم بر بسترسازی دانشگاه‌ها برای ورود جوانان به اشتغال مبتنی بر دانش و فناوری