نقش گردشگری با رویکرد معنوی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

12:22 ۱۲ روز و ۲۱ ساعت پیش ایسنا 48 0
نقش گردشگری با رویکرد معنوی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

رئیس انجمن علمی گردشگری ایران و عضو هیئت علمی دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ گفت: گردشگری در حال حاضر به عنوان اهرم توسعه بسیاری از کشورها به شمار می‌رود و مطابق با آمارهای منتشر شده جایگاه ویژه‌ای را در اقتصاد جهانی به خود اختصاص داده است.

ایسنا

به گزارش ایسنا، دکتر «محمدحسین ایمانی خوشخو»، در پانل معنویت واخلاق الزامات تحقق الگو در سخنرانی خود با عنوان مقاله «نقش گردشگری با رویکرد معنوی در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» گفت: با این حال پیشرفت از طریق گردشگری بدون در نظر گرفتن مبانی کلیدی فلسفه حرکت انسانی بر روی زمین، امکان پذیر نخواهد بود و اگر توسعه‌ای هم به همراه داشته باشد، موقتی بوده و مسیر صحیحی را در پیش نخواهد گرفت.
این استاد دانشگاه افزود: از این رو گردشگری با رویکرد معنوی، خواهد توانست با ماهیت انسانی مطابقت داشته و مسیر پیشرفت را هر چه بهتر محقق کند. این رویکرد هم جهت با مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قرار دارد که نگاه همه جانبه
ای را مطرح می‌کند.
دکتر ایمانی گفت: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با هدف ارائه مسیر حرکت پیشرفت یکپارچه، نیارمند ارائه راهکار و اقداماتی است که این مسیر را محقق کند. گردشگری با رویکرد معنوی از جمله مفاهیم جدید در مطالعات گردشگری به شمار می‌رود که می‌تواند به جهت یکپارچه بودن مفاهیم با فلسفه سفر، گام‌های موفقیت را در این مسیر پیشرفت بپیماید.
وی خاطرنشان کرد: از این رو در این پژوهش که به صورت کیفی با استناد به مبانی نظری بر پایه توصیف و تحلیل انجام گرفت، در ابتدا ضمن تحلیل و بررسی الگوی معنویت در گردشگری و مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و ارتباط ویژه‌ای که میان این الگوها وجود دارد، نقش گردشگری با رویکرد معنوی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه می‌شود.
همچنین دکتر «محمدجواد رودگر»، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این پانل در سخنرانی خود با عنوان «بهداشت معنوی (راهبردها، روش‌ها و باید و نبایدها)» گفت: یکی از نعمت‌های جانشین نابردار خدای سبحان به انسان، نعمت قلب سلیم، باطن سالم و نفس صاحب صحت مزاج است که اگر انسان با آگاهی و معرفت همه جانبه از صحت مزاج جسمانی - روحانی، سلامت قلب مادی - معنوی‌اش مراقبت کند.
وی ادامه داد: درحقیقت «بهداشت معنوی» را رعایت کرده و از اختلال و بیماری‌های ظاهری و باطنی پیشگیری کرده و درصورت کوتاهی در این امر و عروض عدم اعتدال در مزاج‌های جسم و جان، به درمانگری بپردازد، بهداشت معنوی را در دو مقام: الف) رفع ب ) دفع نسبت به روح و جان خویش محقق ساخته است.
این دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود:. اینک پرسش این است که بهداشت معنوی چیست و راهبردها و روش‌های تحقق آن در دو مقام
رفعی – دفعی چه چیزهای اند ؟ نوشتار پیش روی پس از طرح حوزه‌های مختلف و اقسام بهداشت معنوی، با اشاره به مکتب اخلاقی قرآنی (مکتب اخلاق توحیدی، عبودی - حبی ) به دو راهبرد بنیادین راهبرد معرفت نفس توأم با روش تزکیه بر مدار شریعت حقه و شهودفقروجودی و راهبرد مراقبت نفس توآم با مراقبه قبل و بعد از عمل به همراه مراعات ادب مع الله و عندالله، درک عظمت خدا و حقارت خود، دریافت قدرت مطلقه حق تعالی، فهم درونی درمحضر خدا بودن و چشیدن لذت عبودیت حق سبحانه و… اشاره کرده که بروندادهای آنها، تحقیق و تحقق بهداشت معنوی خواهد بود.
دکتر «فتح‌الله نجارزادگان »، استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، پردیس فارابی در این پانل در سخنرانی خود با عنوان مقاله «آموزه خودکنترلی و مسئولیت‌پذیری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر پایة «تقوا الله» با اهرم انذار» گفت: اسلامیت الگوی پیشرفت در گرو التزام به باورهای دینی است که گوهر معنایی آن چیزی جز «توحید» نیست؛ نمود عملی توحید در سطح جامعه، رعایت تقواالله است که نقش پررنگی را در درمان مسئولیت گریزی و تحقق این الگو ایفا می‌کند.
وی ادامه داد: بر این اساس ضروری است این نیرو تحریک و تقویت گردد. بدین منظور این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بیان گونه‌های انذار (هشدار به
پندارزدگان ؛ هشدار به وقوع تنبیه در دنیا؛ هشدار نسبت به کیفرهای نابودکننده در دنیا؛ هشدار نسبت به کیفرهای دوزخ) و نقش آن‌ها در تحریک و تقویت نیروی تقوا الله پرداخته است و سپس برای کاربردی کردن آن‌ها، فاصله جامعه دینی را با این انذارها نشان می‌دهد.
براساس این گزارش، دکتر « سیدمهدی سلطانی رنانی» پژوهشگر حوزه و دانشگاه، دکترای علوم قرآن و حدیث و مدرس معارف اسلامی در این پانل در سخنرانی با موضوع مقاله «تحلیل نقش اخلاقی رسانه‌ها در تحقق الگوی پیشرفت» گفت: امروزه با توجه به گستردگی نقش رسانه‌های جمعی در جهان معاصر و کارکرد ویژه آن‌ها در شکل دهی افکار عمومی و نیز با توجه به وجود زمینه‌های مناسب برای انحرافات اخلاقی فعالان این عرصه، اهتمام به رعایت ارزش‌های اخلاقی و ارائه شاخصه‌های هنجاری و مطلوب اخلاقی در حوزه رسانه و سیاست گذاری رسانه‌ای به جهت تحقق الگوی پیشرفت ضروری به نظر می‌رسد.
وی ادامه داد: شاخصه‌های هنجاری اخلاق رسانه در عرصه سیاست گذاری رسانه‌ای ونقش رسانه‌ها در تحقق الگوی پیشرفت وامدار اصول اخلاقی گرفته شده از جهان بینی و نظام ارزشی اسلام و شامل بایدها و نبایدهای رفتاری درحوزه مأموریت حرفه‌ای است که بحث اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد.
همچنین «خوان (حسین) فرانسیسکو پاردس »، متخصص بیزینس اینتلیجنس ، روانپزشک، مشاور تکنولوژِی صندوق توسعه پارک علم و فناوری پردیس، در پانل معنویت واخلاق الزامات تحقق الگو در سخنرانی با عنوان مقاله «پیشران‌های الگوی پیشرفت: نقش نظام باورها و ارزش‌ها در تحقق پیشرفت» گفت: نظام باورها و ارزش‌ها در یک کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است چراکه مسیر آینده یک کشور را تعیین خواهد کرد و سبب پیشرفت آن می‌شود.
وی ادامه داد: هم‌اکنون ایران از سمت صهیونیسم جهانی با استفاده از رسانه‌های مختلف به روشی بسیار مؤثر مورد حمله قرار گرفته است که آن استفاده از بالاترین سطح فناوری‌ها می‌باشد. هدف از این مقاله ترویج استفاده از این فناوری پیشرفته برای ارتقای نظام باورها و ارزش‌ها در تحقق پیشرفت می‌باشد.
این روانپزشک افزود: در این روش داده‌های مشخص درباره تمام موضوعاتی که بر رفتار انسانی تاثیرگزار است مانند داده‌های روانشناختی، اجتماعی، اقتصادی، پزشکی، فرهنگی، مذهبی و.. جمع
اوری شده و با استفاده از روش پیشنهاد شده در این مقاله، به صورت تخصصی تحلیل شده و سپس مدل‌های مختلفی تولید خواهد شد که بر رفتار گروه‌های مختلف مردم که مورد نظر هستند، تأثیر خواهد گذاشت.
همچنین دکتر «اکرم‌السادات سادات‌حسینی» دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران در این پانل در سخنرانی با موضوع «مدل‌های دستیابی به تدابیر پیشران در الگوی پیشرفت: پرستاری حکیمانه، الگویی عملکردی برای مراقبت بر پایه متون اسلامی» گفت: پرستاری از انسان نیازمند آن است که ابعاد جسمی و روانی وی تواما در نظر گرفته‌شود تا به نهایت سلامت که همان قلب سلیم است دست‌یابد. اگرچه انسان با دانش فیزیکی خود قادر است جنبه‌هایی از ابعاد
غیرفیزیکی انسان را شناسایی کند ولی بعلت محدودیت در دانش مادی قادر نیست همه آنرا بیابد.
وی ادامه داد: لذا نیازمند دانشی برتر است که این دانش همان دستورات الهی و دانستن بایدها و نبایدهای واقعی در زندگی و عمل بر اساس آن است. در نظریه حاضر به این توانایی حکمت گفته می‌شود یعنی عمل بر اساس دستورات الهی و مطابق با نیازهای واقعی انسان و پرستاری حکیمانه یعنی پرستاری بر مبنای همین دستورات از انسان
بادرنظر گرفتن همه جوانب و بر اساس فطرت الهی انسان.
این دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در پرستاری حکیمانه، پرستار این دیدگاه را پیدا خواهد کرد که از انسانی که به دلیل بیماری دارای موقعیتی ممتاز در نزد خداوند است مراقبت کند و در این فرآیند مراقبتی دارای موقعیتی ممتاز شود.
سادات‌حسینی خاطرنشان کرد: پرستاری حکیمانه بر اساس فرآیند پرستاری و با دیدگاه کل نگر به انسان انجام می‌گردد و مهمترین نکته در این فرآیند توجه به تعالی و ارتقا انسان در طی کردن مراحل بیماری و دستیابی به سلامت است.


گروه های زیر مجموعه علمی دانشگاهی

آموزش
آموزش

آخرین اخبار

اهمیت سپاسگزاری از پدر و مادر درکلام امام رضا(ع)
حدیث امام رضا (ع) درباره سپاسگذاری از پدر و مادر را در اینجا بخوانید.
تعطیلی 2 روزه سینماهای کشور
زمان تعطیلی سینما‌ها به مناسبت شهادت امام صادق (ع) اعلام شد.
خواننده جوان و نوظهوری که جواد رضویان او را کشف کرد
خواننده قطعات موسیقایی فیلم سینمایی «زهرمار» با اشاره به اینکه از میان گزینه‌هایی با حضور چند خواننده مطرح برای خوانندگی در این فیلم انتخاب شده است از تجربه حضور در یک اثر سینمایی سخن گفت.
چالش جدید اهالی سینما- درخواست سینماگران برای توزیع عادلانه اکران
چند سینماگر به تحلیل و بررسی موضوع ایجاد هفت سرگروه برای اکران فیلم‌های سینمایی پرداختند.
پایان اکران بهار 98 -کدام ژانر در این فصل موفق‌تر بود؟
اکران فصل بهار ۹۸ سینما به پایان رسید و فیلم‌هایی با ژانر‌های مختلف اکران شدند.
تصادف خونین در اتوبان تهران_قم
جلال ملکی گفت: در حادثه دیشب یک زن و مرد به علت گرفتار شدن در خودرو جان خود را از دست دادند.
تشریح حداقل و حداکثر حقوق سربازان
سردار کمالی با اشاره به نرخ حقوق سربازان اظهار کرد: حقوق سربازان باید حداقل ۶۰ درصد و حداکثر ۹۰ درصد حداقل حقوق پایوران رسمی باشد که این بازه طبق درجه به سربازان تعلق می گیرد.
تصادف خونین اتوبوس با پراید در ساری
برخورد یک دستگاه اتوبوس با پراید در کمربندی جنوبی ساری ۱۶ نفر را روانه بیمارستان کرد.
وضعیت ترافیکی جاده های کشور
سرهنگ رحمانی با اشاره به آخرین وضعیت محورهای شمالی گفت: تردد روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه رشت-قزوین (رفت وبرگشت) را شاهد هستیم و در ضمن محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
شیوه نامه جدید کمپ‌های ترک اعتیاد برای معتادان خاص ابلاغ شد
رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر از تدوین و ابلاغ شیوه نامه جدید کمپ‌های ترک اعتیاد برای نگهداری معتادان مبتلا به بیماری هایی، چون ایدز و هپاتیت خبر داد.

پر بازدید ترین اخبار امروز

چراغ نفتی بلای جان دختر ۱۸ ساله
دختری جوان در پی سوختگی ناشی از حریق چراغ نفتی در شهر زاهدان جان باخت.
هیچ یک از رهبران عرب جرات قبول معامله قرن را نخواهند داشت
ضاحی خلفان، معاون رئیس پلیس دبی و از نزدیکان محمد بن زاید ولیعهد امارات در سلسله پیام‌هایی توئیتری نوشت: تحقق معامله قرن که رئیس‌جمهور آمریکا از آن سخن می‌گوید خواب ابلیس در بهشت است.
تاکتیک های احتمالی دنیزلی در تراکتور
سرخپوشان تبریزی برای دومین فصل با مالکیت جدید خود وارد بازار نقل و انتقالات شده اند. آن ها که فصل پیش پس از خرید بازیکنان، سرمربی خود را انتخاب کردند، این بار شرایط متفاوتی را تجربه می کنند.
مناسب ترین درمان آفتاب سوختگی
وقتی پوست فرد با نور آفتاب می‌سوزد، اولین کار کمپرس یخ است؛ ضمن اینکه استفاده از پمادهایی که التهاب و سوزش را کم می‌کند و عدم استفاده از پمادهای کورتنی، مورد تاکید قرار دارد.
کسانی که نباید به لوبیا لب بزنند
لوبیا گیاهی است از تیره بقولات ، علفی و بالا رونده که به دور درختان و گیاهان دیگر می‌پیچد. برگهای آن سبز رنگ ، پهن ، بزرگ و نوک تیز است که شامل سه برگچه به شکل قلب می‌باشد.
ساخت ˮسامانه تهویه شناورˮ با خاصیت بهینه‌سازی مصرف انرژی
آموزش رفتار و عملکرد مورد نظر انسان به ربات‌ها
رییس پارک فناوری سلامت پردیس منصوب شد
همکاری با کشورهای در حال توسعه در بستر مرکز علم و فناوری توسعه می‌یابد
استفاده از ظرفیت‌های استارتاپ‌ها و دانشگاه‌ها برای توسعه فناوری‌های کلیدی حمل‌ونقل هوشمند
وارد شدن دانشگاه آزاد به پروژه بازسازی واگن‌های قطار
راه‌اندازی آزمایشگاه‌های حمل و نقل پیشرفته در قالب یک تفاهم‌نامه
تلاش برای افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه حمل و نقل پیشرفته
ایران رتبه نخست علمی در منطقه را در اختیار دارد
استفاده از پتانسیل توده‌های بومی در تولید رقم جدید جو