چرا به امام رضا(ع) عالم آل محمد(ص) گفته می‌شود؟

11:50 ۹ روز و ۷ ساعت پیش افکار نیوز 218 0
چرا به امام رضا(ع) عالم آل محمد(ص) گفته می‌شود؟

امام رضا علیه السلام در شرایطی معارف و علوم اسلامی را نشر دادند که مردم دارای تضارب آرا و اختلافات دیدگاه‌های گسترده‌ای بودند و از سوی دیگر علم کلام و فلسفه نیز از سرزمین یونان وارد سرزمین اسلامی شده بود.

افکار نیوز

به گزارش افکارنیوز،برای آنکه نقش رهبری و امامت امام رضا علیه السلام را بررسی کنیم و به این نتیجه برسیم که آن حضرت چگونه مسئولیت رهبری و هدایت جامعهرا ایفا کرده‌اند، لازم است که در وهله اول شرایط و دوران زندگی امام رضاعلیه السلام را بشناسیم تا این نکته مشخص شود که آیا آن حضرت در آن موقعیت سیاسی و اجتماعی، چگونه عهده‌دار مسئولیت هدایت و رهبری جامعه شدند.
 این کارشناس دینی در طی گفتگو اظهار داشته است که: « به طور کلی چهار امام معصوم علیهم‌السلام در دوران زندگی خود فرصت و مهلتی پیدا کردند تا فرهنگ اسلامی و علوم دینی را در میان مردم گسترش بدهند که در این میان، نقش امام رضا علیه السلام بسیار مشخص و مبرز است به طوری که آن حضرت به عنوان عالم آل محمد علیه السلام شناخته شده‌اند.»
او همچنین توضیح داده است: «نقش علمی امام رضا علیه السلام در شرایطی به بهترین شکل ممکن ایفا شد که مردم دارای تضارب آرا و اختلافات دیدگاه‌های گسترده‌ای بودند. از سوی دیگر علم کلام و
فلسفهنیز از سرزمین یونانوارد سرزمین اسلامی‌شده بود. در چنین اوضاعی، امام رضا علیه السلام در قالب مناظرات و مباحث اعتقادی و علمی،
علوم اسلامیکه کامل‌ترین و اساسی‌ترین علوم است، را به مردم آموزش دادند.»
فضای علمی در دوران زندگی امام رضا علیه السلام *یکی از بخش‌های مهم قابل بررسی، فضای علمی بود که اتفاقاً مأمون عباسی هم بر آن مانورهایی می‌داد و توجه خاصی به آن حوزه داشت. فضای علمی در دوران زندگی امام رضا علیه السلام چگونه بود و آن حضرت چگونه ایفای نقش کردند؟
وقتی دوران زندگی ائمه اطهار علیهم السلام را بررسی اجمالی کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که در حوزه علمی فراز و فرودهایی در دوران ایشان اتفاق افتاده است. به عنوان مثال دوران امامت امام باقر و
امام صادقعلیهما السلام نهضت علمی گسترده‌ای شکل گرفت که افرادی نه تنها از شیعیانو محبان اهل بیتعلیهم السلام، بلکه از اهل سنت و مسیحیان از ایشان سؤال می‌پرسیدند، در مکتب درس ایشان شاگردی می‌کردند و علم می‌آموختند.
به طور کلی چهار امام معصوم علیهم السلام در دوران زندگی خود فرصت و مهلتی پیدا کردند تا فرهنگ اسلامی و علوم دینی را در میان مردم گسترش بدهند، شامل حضرت امیرالمؤمنین امام علیعلیه السلام، امام محمد باقر علیه السلام، امام جعفر صادق علیه السلام و سپس امام رضا علیه السلام.
* در واقع امامان دیگر نیز برای نشر علوم اسلامی و فرهنگی دینی تلاش‌هایی انجام دادند، ولی این چهار امام بزرگوار بیشتر از سایر ائمه اطهار علیهم السلام فرصت برای این کار داشتند.
درست است. در زمان امام موسی بن جعفر علیهم السلام نیز فضای علمی همچنان وجود داشت ولی به دلیل جو حاکمیت و ظالمانه حکومت وقت، فضای علمی محدودتر شد. چون هم آن حضرت را مدت‌ها تحت حفاظت و حصر نگه داشته بودند و از طرف دیگر فضای اختناق به قدری قوی بود که کمتر فرصتی برای تشکیل جلسات علمی و مباحث فقهی به دست می‌آمد. در همان زمان بود که محدوده حکومت اسلامی در حال گسترش بود.
به این ترتیب قلمرو حکومت اسلامی بسیار گسترده شده بود و از اندلس تا شرق افغانستانامروزی می‌رسید، هرچند که حاکمان ظالمی بر این سرزمین‌ها حکومت می‌کردند. در همین محدوده پهناور، مردمی با اعتقادات و افکار متنوع زندگی می‌کردند و این در همان دورانی بود که امام رضا علیه السلام پس از شهادت
پدربزرگوارشان، امام موسی بن جعفر علیه السلام، به عنوان امام بر حق شناخته می‌شدند.
ثبت و ضبط احادیث معتبر و مستند اسلامی در دوران رضوی * در همان دوران بود که علوم فلسفه و کلام یونانی هم وارد سرزمین اسلامی‌شد؟بله. نقش علمی امام رضا علیه السلام در چنین شرایطی به بهترین شکل ممکن ایفا شد. یعنی در شرایطی که مردم دارای تضارب آرا و اختلافات دیدگاه‌های گسترده‌ای بودند، از سوی دیگر علم کلام و فلسفه نیز از سرزمین یونان وارد سرزمین اسلامی‌شده بود، امام رضا علیه السلام در قالب مناظرات و مباحث اعتقادی و علمی، علوم اسلامی که کامل‌ترین و اساسی‌ترین علوم است، را به مردم آموزش دادند.
* بُعد دیگری از رویدادهای زمان حضرت ثامن‌الحجج علیه السلام، تثبیت آموزه‌های اسلامی به خصوص برگرفته از احادیث مستند و متقن ائمه معصومین علیهم السلام بود. نقش امام رضا علیه السلام در این زمینه چگونه ایفا شد که آن حضرت را به عنوان عالم آل محمد علیه و علیهم السلام می‌شناسیم؟
هر چند که حاکمان بنی امیه و بنی‌عباس تلاش کرده بودند تا از طریق جعل حدیث به فرهنگی اسلامی ضربه وارد کنند، اما بر اساس تلاش‌های گسترده فرهنگی و علمی ائمه اطهار علیهم السلام احادیث صحیح و مستند حتی به نقل از پیغمبر اکرم صلی‌الله علیه و آله در دسترس مردم قرار گرفته بود و تا زمان امام رضا علیه السلام فرهنگ حدیث‌شناسی تثبیت شده بود.
به این ترتیب اندیشه شیعی در تمامی قلمرو سرزمین اسلامی گسترده شده بود. در این زمان لازم بود که این احادیث و تفاسیر معتبر از
اهل بیت علیهم السلامبه صورت مدون درآید تا به مردم و آیندگان نیز برسد. به دستور امام رضا علیه السلام این مسئولیت مهم و تاریخی توسط دانشمندان و اندیشمندان نوشته و ثبت و ضبط شد تا به مردم تاریخ برسد.
آثاری از جمله منابع مهم روایی، کتاب‌های تفسیری، آثار علمی در رشته‌های متنوع کلام، عرفان، فلسفه و حتی در علوم پزشکیو طباسلامی و آثار فقهی گسترده به دستور آن حضرت نوشته شد.
مناظرات علمی امام رضا علیه السلام، مسیری برای نشر فرهنگ اسلامی بود * مراجعه علما و دانشمندان اهل سنت به امام رضا علیه السلام برای درس گرفتن و علم‌آموزی، نکته‌ای ثابت شده است که نمونه بارز آن در منطقه نیشابور روی داد که آن حضرت حدیث مشهور سلسله الذهب را بیان فرمودند. در این میان، رجوع علمی دانشمندان از ادیان دیگر به امام رضا علیه السلام چرا و بر چه اساسی انجام می‌شد؟
همان طور که اشاره کردیم، دوران زندگی امام رضا علیه السلام، دورانی بود که مباحث علمی بسیار رونق گرفته بود. درواقع شکوفایی علمی نه تنها در سرزمین اسلامی روی داده بود، بلکه آن طور که از تاریخ مشخص می‌شود حتی مردم ادیان
مسیحیتو یهودیت نیز مشغول علم‌آموزی بوده‌اند.
امام رضا علیه السلام از این فرصت به بهترین نحو ممکن استفاده کردند تا علوم اسلامی را در دنیا نشر دهند. نمونه بارز و آشکار نشر علوم اسلامی، در مناظراتی صورت می‌گرفت که دانشمندان ادیان دیگر به امام رضا علیه السلام مراجعه می‌کردند. البته آن حضرت از این طریق با شکل‌گیری و گسترش فرقه‌های انحرافی هم مقابله و مبارزه می‌کردند.
* با این توضیحات می‌توان نتیجه گرفت که مأمون در قالب دعوت اجباری امام رضا علیه السلام به مرو، ناخواسته فرصتی برای معرفی آن حضرت به جهان اسلامو نشر تشیع ایجاد کرد.
همین طور است. مأمون به خیال خام خودش امام رضا علیه السلام را وادار کرد تا به مرو بیایند و از این فرصت می‌خواست خودش را در برابر مردم بر حق جلوه دهد. اما امام رضا علیه السلام همین تبعید و تهدید ظالمانه و ناجوانمردانه را به فرصتی جهت تبلیغ علوم اصیل اسلامی تبدیل کردند.
آن حضرت نه تنها در مناظراتی که ادیان دیگر تشکیل می‌دادند، شرکتی فعال داشتند بلکه خود آن حضرت مناظراتی را ترتیب داده و از علمای ادیان دیگر استقبال می‌کردند تا با یکدیگر به بحث و تبادل آرا بنشینند تا از این مسیر، حقانیت اسلام مشخص شود. این اتفاق تا اندازه‌ای ادامه پیدا کرد که حتی دشمن‌ترین افراد نسبت به امام رضا علیه السلام، به علم گسترده و دانش بسیار آن حضرت پی برده و به آن اقرار می‌کردند.
 


گروه های زیر مجموعه فرهنگی هنری

دین و اندیشه
دین و اندیشه

آخرین اخبار

آیا می‌دانستین دروغ گفتن دماغ را کوچک می‌کند؟
شاید پینوکیو یک داستان کودکانه باشد، اما دانشمندان اسپانیایی اخیرا «اثر پینوکیو» را بررسی کرده و دریافتند که بینی ما نه تنها وقتی دروغ می‌گوییم، بزرگتر نمی‌شود، بلکه کوچک می‌شود!
جدال بهداد سلیمی با ببر در قفس
در این ویدئو مبارزه بهداد سلیمی را با ببر باغ وحش در قفس مشاهده می کنید.
محمد بنای جدید یا قدیمی؟
محمد بنا باز هم به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی انتخاب شد، انتخابی جذاب که در صورت تجدید نظر بنا در برخی از تصمیمات و همچنین استفاده از مربیان به روز و کارآمد می‌تواند امیدها برای بازگشت کشتی فرنگی به روزهای اوج را بار دیگر زنده کند.
جلالی: پرسپولیس و برانکو به فوتبال ایران خدمت کردند
سرمربی تیم فوتبال پیکان گفت: آنچه ما را التیام می‌دهد بازی خوب مقابل یک تیم خوب است تا بتوانیم یک امتیاز بگیریم.
منچستریونایتد در آستانه جذب پلگرینی
باشگاه منچستریونایتد در یک قدمی جذب هافبک ایتالیایی رم است.
بازگشت ویدال به یوونتوس صحت ندارد
سایت ایتالیایی شایعات بازگشت ستاره شیلیایی بارسلونا به یوونتوس را تکذیب کرد.
توافق پرسپولیس با چند بازیکن جدید
تیم فوتبال پرسپولیس برای نیم فصل دوم لیگ برتر با چند بازیکن جدید توافق کرد.
مختاریفر: استقلال نقاط ضعفش را ترمیم کند
کاپیتان سابق آبی پوشان گفت: باید بپذیریم شرایط استقلال در نیم فصل نخست ایده آل نبود و باید نقاط ضعف این تیم در نیم فصل دوم از بین برود.
بورسیادورتموند با پوما تمدید می‌کند
رسانه‌ها از توافق احتمالی زنبورها با اسپانسر پوشاک خود خبر می‌دهند.
شجاعی: برای تیم ملی ارزش قائل نیستند
کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران گفت: برای فوتبال و فوتبالیست ارزشی قائل نیستند و هیچ نگاه ملی‌ای از مسئولان دیده نمی شود.

پر بازدید ترین اخبار امروز

هشدار به متقاضیان دریافت سبد کالا: فریب پیامک ها را نخورید
تهران- ایرنا- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هشدار داد: متقاضیان دریافت سبد کالا شماره و رمز دوم کارت خود را در اختیار سودجویانی که پیامک های فاقد اعتبار برای مردم ارسال می کنند، قرار ندهند.
زشت‌ترین خودرو‌هایی که تا به‌حال ساخته شده
چشم‌های ما همیشه جذب زیبایی‌ها می‌شوند، اما همه ما ناچاریم زشتی‌های این دنیا را هم ببینیم، چنین موضوعی در دنیای اتومبیل‌ها هم صادق است.
شیراز؛ میزبان بزرگترین رویداد سوارکاری جهان
‌رئیس هیئت سوارکاری فارس اعلام کرد که یکم تا چهارم آذرماه بزرگترین رویداد سوارکاری و هنرهای رزمی سواره جهان به میزبانی این استان و شهر شیراز برگزار می‌شود.
عملیات گودبرداری در باغ اراج متوقف شد
فخاری از توقف عملیات گودبرداری در باغ اراج خبر داد.
مولودی ازدواج پیامبر(ص)و حضرت خدیجه(س) -صوت
بیایید «شهید اژدری» ؛ این جهادگر آسمانی را بهتر بشناسیم
معاون بین‌الملل المصطفی بیان کرد:«صلح» پیام مشترک اسلام و مسیحیت به جهانیان است
تازه‌ترین کتاب محقق داماد رونمایی شد
محوریت خدادادی باید تحقق پیدا کند-رمز پیوستگی عالم تک قطبی بودن است
نابودی آل‌سعود و پیروزی مردم یمن بسیار نزدیک است
برگزاری تجمع طلاب و حوزویان قم در حمایت از مردم یمن
ماجرای خواستگاری حضرت خدیجه (س) از پیامبر اکرم (ص)
نمایی بسیار زیبا از حرم امامین کاظمین(ع) -عکس
راز‌هایی درباره حضرت «عزرائیل» و لحظه مرگ که از آن بی خبرید-فیلم