چرا به امام رضا(ع) عالم آل محمد(ص) گفته می‌شود؟

11:50 ۷۳ روز و ۶ ساعت پیش افکار نیوز 572 0
چرا به امام رضا(ع) عالم آل محمد(ص) گفته می‌شود؟

امام رضا علیه السلام در شرایطی معارف و علوم اسلامی را نشر دادند که مردم دارای تضارب آرا و اختلافات دیدگاه‌های گسترده‌ای بودند و از سوی دیگر علم کلام و فلسفه نیز از سرزمین یونان وارد سرزمین اسلامی شده بود.

افکار نیوز

به گزارش افکارنیوز،برای آنکه نقش رهبری و امامت امام رضا علیه السلام را بررسی کنیم و به این نتیجه برسیم که آن حضرت چگونه مسئولیت رهبری و هدایت جامعهرا ایفا کرده‌اند، لازم است که در وهله اول شرایط و دوران زندگی امام رضاعلیه السلام را بشناسیم تا این نکته مشخص شود که آیا آن حضرت در آن موقعیت سیاسی و اجتماعی، چگونه عهده‌دار مسئولیت هدایت و رهبری جامعه شدند.
 این کارشناس دینی در طی گفتگو اظهار داشته است که: « به طور کلی چهار امام معصوم علیهم‌السلام در دوران زندگی خود فرصت و مهلتی پیدا کردند تا فرهنگ اسلامی و علوم دینی را در میان مردم گسترش بدهند که در این میان، نقش امام رضا علیه السلام بسیار مشخص و مبرز است به طوری که آن حضرت به عنوان عالم آل محمد علیه السلام شناخته شده‌اند.»
او همچنین توضیح داده است: «نقش علمی امام رضا علیه السلام در شرایطی به بهترین شکل ممکن ایفا شد که مردم دارای تضارب آرا و اختلافات دیدگاه‌های گسترده‌ای بودند. از سوی دیگر علم کلام و
فلسفهنیز از سرزمین یونانوارد سرزمین اسلامی‌شده بود. در چنین اوضاعی، امام رضا علیه السلام در قالب مناظرات و مباحث اعتقادی و علمی،
علوم اسلامیکه کامل‌ترین و اساسی‌ترین علوم است، را به مردم آموزش دادند.»
فضای علمی در دوران زندگی امام رضا علیه السلام *یکی از بخش‌های مهم قابل بررسی، فضای علمی بود که اتفاقاً مأمون عباسی هم بر آن مانورهایی می‌داد و توجه خاصی به آن حوزه داشت. فضای علمی در دوران زندگی امام رضا علیه السلام چگونه بود و آن حضرت چگونه ایفای نقش کردند؟
وقتی دوران زندگی ائمه اطهار علیهم السلام را بررسی اجمالی کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که در حوزه علمی فراز و فرودهایی در دوران ایشان اتفاق افتاده است. به عنوان مثال دوران امامت امام باقر و
امام صادقعلیهما السلام نهضت علمی گسترده‌ای شکل گرفت که افرادی نه تنها از شیعیانو محبان اهل بیتعلیهم السلام، بلکه از اهل سنت و مسیحیان از ایشان سؤال می‌پرسیدند، در مکتب درس ایشان شاگردی می‌کردند و علم می‌آموختند.
به طور کلی چهار امام معصوم علیهم السلام در دوران زندگی خود فرصت و مهلتی پیدا کردند تا فرهنگ اسلامی و علوم دینی را در میان مردم گسترش بدهند، شامل حضرت امیرالمؤمنین امام علیعلیه السلام، امام محمد باقر علیه السلام، امام جعفر صادق علیه السلام و سپس امام رضا علیه السلام.
* در واقع امامان دیگر نیز برای نشر علوم اسلامی و فرهنگی دینی تلاش‌هایی انجام دادند، ولی این چهار امام بزرگوار بیشتر از سایر ائمه اطهار علیهم السلام فرصت برای این کار داشتند.
درست است. در زمان امام موسی بن جعفر علیهم السلام نیز فضای علمی همچنان وجود داشت ولی به دلیل جو حاکمیت و ظالمانه حکومت وقت، فضای علمی محدودتر شد. چون هم آن حضرت را مدت‌ها تحت حفاظت و حصر نگه داشته بودند و از طرف دیگر فضای اختناق به قدری قوی بود که کمتر فرصتی برای تشکیل جلسات علمی و مباحث فقهی به دست می‌آمد. در همان زمان بود که محدوده حکومت اسلامی در حال گسترش بود.
به این ترتیب قلمرو حکومت اسلامی بسیار گسترده شده بود و از اندلس تا شرق افغانستانامروزی می‌رسید، هرچند که حاکمان ظالمی بر این سرزمین‌ها حکومت می‌کردند. در همین محدوده پهناور، مردمی با اعتقادات و افکار متنوع زندگی می‌کردند و این در همان دورانی بود که امام رضا علیه السلام پس از شهادت
پدربزرگوارشان، امام موسی بن جعفر علیه السلام، به عنوان امام بر حق شناخته می‌شدند.
ثبت و ضبط احادیث معتبر و مستند اسلامی در دوران رضوی * در همان دوران بود که علوم فلسفه و کلام یونانی هم وارد سرزمین اسلامی‌شد؟بله. نقش علمی امام رضا علیه السلام در چنین شرایطی به بهترین شکل ممکن ایفا شد. یعنی در شرایطی که مردم دارای تضارب آرا و اختلافات دیدگاه‌های گسترده‌ای بودند، از سوی دیگر علم کلام و فلسفه نیز از سرزمین یونان وارد سرزمین اسلامی‌شده بود، امام رضا علیه السلام در قالب مناظرات و مباحث اعتقادی و علمی، علوم اسلامی که کامل‌ترین و اساسی‌ترین علوم است، را به مردم آموزش دادند.
* بُعد دیگری از رویدادهای زمان حضرت ثامن‌الحجج علیه السلام، تثبیت آموزه‌های اسلامی به خصوص برگرفته از احادیث مستند و متقن ائمه معصومین علیهم السلام بود. نقش امام رضا علیه السلام در این زمینه چگونه ایفا شد که آن حضرت را به عنوان عالم آل محمد علیه و علیهم السلام می‌شناسیم؟
هر چند که حاکمان بنی امیه و بنی‌عباس تلاش کرده بودند تا از طریق جعل حدیث به فرهنگی اسلامی ضربه وارد کنند، اما بر اساس تلاش‌های گسترده فرهنگی و علمی ائمه اطهار علیهم السلام احادیث صحیح و مستند حتی به نقل از پیغمبر اکرم صلی‌الله علیه و آله در دسترس مردم قرار گرفته بود و تا زمان امام رضا علیه السلام فرهنگ حدیث‌شناسی تثبیت شده بود.
به این ترتیب اندیشه شیعی در تمامی قلمرو سرزمین اسلامی گسترده شده بود. در این زمان لازم بود که این احادیث و تفاسیر معتبر از
اهل بیت علیهم السلامبه صورت مدون درآید تا به مردم و آیندگان نیز برسد. به دستور امام رضا علیه السلام این مسئولیت مهم و تاریخی توسط دانشمندان و اندیشمندان نوشته و ثبت و ضبط شد تا به مردم تاریخ برسد.
آثاری از جمله منابع مهم روایی، کتاب‌های تفسیری، آثار علمی در رشته‌های متنوع کلام، عرفان، فلسفه و حتی در علوم پزشکیو طباسلامی و آثار فقهی گسترده به دستور آن حضرت نوشته شد.
مناظرات علمی امام رضا علیه السلام، مسیری برای نشر فرهنگ اسلامی بود * مراجعه علما و دانشمندان اهل سنت به امام رضا علیه السلام برای درس گرفتن و علم‌آموزی، نکته‌ای ثابت شده است که نمونه بارز آن در منطقه نیشابور روی داد که آن حضرت حدیث مشهور سلسله الذهب را بیان فرمودند. در این میان، رجوع علمی دانشمندان از ادیان دیگر به امام رضا علیه السلام چرا و بر چه اساسی انجام می‌شد؟
همان طور که اشاره کردیم، دوران زندگی امام رضا علیه السلام، دورانی بود که مباحث علمی بسیار رونق گرفته بود. درواقع شکوفایی علمی نه تنها در سرزمین اسلامی روی داده بود، بلکه آن طور که از تاریخ مشخص می‌شود حتی مردم ادیان
مسیحیتو یهودیت نیز مشغول علم‌آموزی بوده‌اند.
امام رضا علیه السلام از این فرصت به بهترین نحو ممکن استفاده کردند تا علوم اسلامی را در دنیا نشر دهند. نمونه بارز و آشکار نشر علوم اسلامی، در مناظراتی صورت می‌گرفت که دانشمندان ادیان دیگر به امام رضا علیه السلام مراجعه می‌کردند. البته آن حضرت از این طریق با شکل‌گیری و گسترش فرقه‌های انحرافی هم مقابله و مبارزه می‌کردند.
* با این توضیحات می‌توان نتیجه گرفت که مأمون در قالب دعوت اجباری امام رضا علیه السلام به مرو، ناخواسته فرصتی برای معرفی آن حضرت به جهان اسلامو نشر تشیع ایجاد کرد.
همین طور است. مأمون به خیال خام خودش امام رضا علیه السلام را وادار کرد تا به مرو بیایند و از این فرصت می‌خواست خودش را در برابر مردم بر حق جلوه دهد. اما امام رضا علیه السلام همین تبعید و تهدید ظالمانه و ناجوانمردانه را به فرصتی جهت تبلیغ علوم اصیل اسلامی تبدیل کردند.
آن حضرت نه تنها در مناظراتی که ادیان دیگر تشکیل می‌دادند، شرکتی فعال داشتند بلکه خود آن حضرت مناظراتی را ترتیب داده و از علمای ادیان دیگر استقبال می‌کردند تا با یکدیگر به بحث و تبادل آرا بنشینند تا از این مسیر، حقانیت اسلام مشخص شود. این اتفاق تا اندازه‌ای ادامه پیدا کرد که حتی دشمن‌ترین افراد نسبت به امام رضا علیه السلام، به علم گسترده و دانش بسیار آن حضرت پی برده و به آن اقرار می‌کردند.
 


گروه های زیر مجموعه فرهنگی هنری

عمومی
عمومی

آخرین اخبار

طرز تهیه بستنی گیاهی بدون لبنیات و مرحله به مرحله
در ابتدا به شما قول می‌دهیم که هیچ ترفندی در این بستنی وجود ندارد. این یک بستنی گیاهی به معنای واقعی است و یک آب میوه یخ زده نیست البته شاید کمی با بستنی شیری معمولی فرق داشته باشد.
سلیمی: فدراسیون تمایلی به همکاری با من ندارد
بهداد سلیمی گفت: فدراسیون وزنه برداری تمایل ندارد که با من کار کند و می خواهد با همین نفراتی که هستند ادامه دهد.
استقلالی‌ها با دو پرواز به تهران بازگشتند
کاروان استقلال بعد از پرواز به استانبول به سمت تهران پرواز می کند.
کلوپ: شاید مجبور شویم بازیکن بخریم
یورگن کلوپ تایید کرد که ممکن است مجبور شود در نقل و انتقالات زمستانی یک مدافع به تیمش اضافه کند.
تعریف و تمجید وزیر ورزش از شاگردان کی‌روش
مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان گفت:‌ ما همیشه در المپیک و پارالمپیک عملکرد بهتری داشته‌ایم و این شرایط در بازی‌های پاراآسیایی و آسیایی و همچنین المپیک جوانان نشان داده شد.
رسن: برای برد قطر مصمم هستیم
هافبک عراقی پرسپولیس پیش از دیدار با قطر گفت: ما به عنوان بازیکن عزم خود را جزم کردیم تا در دیدار با قطر به پیروزی برسیم و به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کردیم.
برهانی: وضعیت استقلال نگران‌کننده است
آرش برهانی، مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان معتقد است که جدایی کارلوس‌ کی‌روش به سود تیم ملی نیست و این مربی باید به همکاری خود با تیم ملی همچنان ادامه دهد.
استیلی: شکست عمان به سختی اتفاق افتاد
حمید استیلی، مدیر تیم فوتبال امید گفت ابراز امیدواری کرد که تیم ملی بزرگسالان بتواند با شکست چین به جمع چهار تیم پایانی راه پیدا کند.
اوسیانو: عمان سازماندهی خوبی داشت
مربی تیم ملی فوتبال ایران می‌گوید از این که برابر تیمی که هم از لحاظ انفرادی و هم از لحاظ ساختار تیمی خوب بود به برتری رسیده‌ایم خوشحالیم.
برنامه ویژه فرهاد مجیدی برای مهاجم استقلال
استقلال برای آماده‌سازی خود در ترکیه اردو زده است.

پر بازدید ترین اخبار امروز

عناوین روزهای دهه فجر ۹۷ مشخص شد +جدول
عناوین روزهای دهه فجر چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اعلام شد.
استیون سیگال این روز‌ها کجاست و چه می‌کند؟
استیون سیگال بیشتر از سه دهه است که با فیلم‌های اکشن و پر زدوخورد هوادارانش را به هیجان می‌آورد، سیگال برای ایرانی‌ها نیز شخصیت بسیار شناخته شده‌ای است و طرفداران زیادی دارد.
عناوین روزهای دهه فجر 97 مشخص شد + جدول
عناوین روزهای دهه فجر چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اعلام شد.
تیپ و استایل چهره‌های ایرانی؛ چهره‌ها و استایل زمستانی
تیپ و استایل و توجه به پوشش همواره یکی از اصلی‌ترین نکات شخصیتی و از ویژگی‌های بارز سلبریتی‌ها و چهره‌های شناخته شده در هر جامعه‌ای به شمار می‌رود و در طول تاریخ هم همیشه سلبریتی‌ها سعی می‌کردند تمایز اجتماعی و گاهاً اقتصادی خود نسبت به دیگران را با پوشش و لباس خود به منصه ظهور برسانند. در این سری مطلب سعی داریم پکیجی از تیپ‌های برجسته چهره‌های ایرانی خدمتتان تقدیم کنیم.
تجمع روس‌ها در تاکید بر مالکیت جزایر کوریل
جمعی از مردم روسیه (یکشنبه) در حمایت از مالکیت کشورشان بر مجمع جزایر کوریل دست به تجمعی حمایتی زدند.
حقایق تحریم‌های سختی که حضرت فاطمه(س) در خردسالی تحمل کرد
درباره درباره حجاب فاطمی چه می دانید؟ -ناگفته‌های حضرت زهرا(س) درباره حجاب
نمایی زیبا از گنبد حرم امام علی(ع) -عکس
به توصیه رسول الله(ص) این 4 ساعت را در روز برای خود تنظیم کنید
نمازی بی نظیر برای والدین که از برکات آن بی خبرید
برترین ایمان از منظر پیامبر اسلام(ص)
توصیف زیبای حضرت زهرا(س) درباره پیامبر(ص) و امام علی(ع)
حدیث زیبای امام حسن(ع) درباره دعا کردن
فواید بی نظیر سرکه، سنجد و سیب در کلام امام رضا(ع)
ˮابر ماه گرگ خونینˮ در آسمان بامدادی فردا-قرار گرفتن ۶۲ دقیقه‌ای ماه بدر در سایه زمین